Over ons

De Limburgse Milieukoepel vzw is een koepelorgaan van 53 Limburgse natuur- en milieuverenigingen. Opgericht in 1976 als NatuurbeschermingsActie Limburg vzw. In 2005 werd de naam gewijzigd zoals we hem nu kennen.

Op het secretariaat werken momenteel 4 mensen:

Jan Vandegoor werkt voltijds als coördinator en volgt de dossiers op, vertegenwoordigt de vereniging in adviesraden en overlegfora en vormt, samen met de voorzitter, de woordvoerder van de vereniging.

Twee medewerkers werken deeltijds en staan in voor de administratie, de boekhouding, het tijdschrift, de vormingsactiviteiten en alle andere praktische zaken.

Een medewerker werkt deeltijds als bewegingsmedewerker voor de Limburgse Milieukoepel. Via een samenwerkingsovereenkomst met de BBL staat zij in voor de versterking van de lokale aangesloten lidverenigingen, de bewegingsopbouw, alsook het stimuleren van gemeenschappelijke activiteiten en initiatieven o.a. door middel van het organiseren van vormingen. Het opstellen van de periodieke nieuwsbrief behoren ook tot haar takenpakket.

Bij ons kan je steeds terecht voor informatie over actuele milieudossiers in Limburg.

In 2021 werd een bestuur verkozen voor de beleidsperiode 2021-2024. De samenstelling is als volgt:

Lambert Schoenmakers

Dominique Cornelissen (Ondervoorzitter)

Piet Rymen

Luc de Wilde

Clement Agten

Ingrid Fizgal

George Habex

Robert Spelmans (Voorzitter)

Jos Ramaekers (Penningmeester)

August Feyen (Secretaris)

Koen Servaes

Onze doelstellingen:

De Limburgse Milieukoepel vzw heeft tot doel het behoud, de bescherming en de verbetering van het menselijk en het natuurlijk leefmilieu te waarborgen. Dit binnen een duurzame ontwikkeling van de samenleving, waarbij voldaan wordt aan de behoeften van huidige en volgende generaties.

Onze streefdoelen zijn vooral :

  • het verantwoord beheren en beschermen van alle componenten van ons leefmilieu (water, lucht, bodem, energie en grondstoffen …).
  • de bescherming van open ruimten en landschappen met kleine landschapselementen.
  • de bescherming van de kwaliteit en biodiversiteit van de natuur en natuurwaarden;.
  • de bescherming van het stedelijk leefmilieu en een leefbare woonomgeving.
  • het bereiken van een beleid dat berust op de bescherming van de gezondheid van de mens.