Gebolder op de zolder GEANNULEERD (Corona)


We delen onze huizen en tuinen met heel wat soorten zoogdieren. Muizen, vleermuizen, egels, steenmarters, … Maar hoe goed kennen we deze buren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat samenwonen plezant blijft?

Een organisatie van Limburgse Milieukoepel vzw, Natuurpunt Limburg en Natuurpunt CVN.

Wanneer? dinsdag, 10 november 2020 – 20 u – 22 u
Waar? Bezoekerscentrum Natuurpunt Limburg, Putvennestraat 112, Kiewit (Hasselt)
Inkom: Natuurpunt-leden betalen 7.20 euro, niet-leden betalen 8 euro.
Eén gratis consumptie inbegrepen.

Spreker/begeleiding: Joeri Cortens
Inschrijven: via deze link. Deelname definitief na betaling inschrijvingsgeld.

In deze coronatijden is vooraf betalen een must, cash geld wordt niet aanvaard. Vergeet ook je mondmasker niet.

Bron foto steenmarter

Laatste stand van zaken Remo

Ondertussen is het Remo-stort  voor (onbepaalde?) tijd gesloten (vanaf 12 juni 2020). De hinder voor de omwonenden is groot, ondanks de ‘smellwell’ van 1 miljoen euro. Ook het ecologische aspect (verlies habitatgebied) is doorslaggevend.

Stedenbouwkundige vergunning:

* 26/01/2017: Vergunning wordt verleend door de Bestendige Deputatie.

* De Limburgse Milieukoepel vecht deze vergunning aan bij de raad van vergunningsbetwistingen.

* Begin 2019: Vergunning wordt vernietigd door de Raad Voor Vergunningsbetwistingen.

* September 2019: De bestendige deputatie verleend tegen het advies van haar eigen administratie een nieuwe vergunning.

* De Limburgse Milieukoepel vecht ook deze vergunning aan bij de raad van vergunningsbetwistingen.

* Eind april 2020: De Bestendige Deputatie trekt haar vergunning in en verleent een nieuwe vergunning.

* De Limburgse Milieukoepel vecht weeral deze vergunning aan bij de raad van vergunningsbetwistingen. en vraagt bij hoogdringendheid de schorsing van deze vergunning aan.

* 08 mei 2020: De Raad Voor Vergunningsbetwistingen schorst de Stedebouwkundige vergunning.

Milieuvergunning:

04 mei 2020  de Raad Van State vernietigt de milieuvergunning verleent in 2017.

Tijdlijn Noord-Zuid

1712: De Luikse Staten besluiten een kasseiweg aan te leggen die Luik via Hasselt met ‘s Hertogenbosch verbindt.

1739: De werken starten.

1770: Helchteren wordt bereikt.

1789: Lommel wordt bereikt.

1870: Eerste woningen worden gebouwd in de wijk “Dorp“ langs de steenweg.

1910: Na de ontdekking van steenkool gaat het snel.

1961: Het nieuwe gemeentehuis van Houthalen wordt aan de Grote Baan gebouwd.

1968: Toenemend verkeer vraagt om een verbreding van de weg.

1971: In Houthalen ligt nu een 2 X 2 (rijvakken) weg. Met de nieuwe E-314 (Heerlen-Leuven) is Houthalen nu een belangrijk verkeersknooppunt.

jaren 70: De centra aan de Grote Baan bloeien. Spoedig blijkt dat ook de nieuwe Grote Baan de toenemende verkeersstroom niet kan verwerken. Er komen plannen voor nieuwe autowegen.

1973: De Overheid kiest voor een tracé ten oosten van de bestaande weg. Er komt protest, de beruchte A-24 zou immers door waardevol natuurgebied gaan lopen.

1974: Beetje bij beetje wordt de weg aangelegd, met start in het Noorden! Waar de behoefte het minst is, maar de burgemeesters het meest pro.

1977: Het protest blijft aanhouden, er komt een hongerstaking en een brug in aanbouw wordt verbrand. Minister Guy Mothot past de plannen aan. De nieuwe weg wordt ingekort tot de grens met Helchteren. Dit deel wordt in fases aangelegd.

1980: Bouwvergunningen worden Vlaams. De discussies laaien opnieuw op. Er wordt beslist tot aanleg van een Oostelijke omleiding rond Houthalen om.

1987: Bouwvergunningen worden hiervoor afgeleverd.

1988: Minister Sauwens legt de aanleg ter hoogte van Hechtel stil om de bestaande weg te verbeteren.

1993: Minister Kelchtermans realiseert de Noord-Zuid tot aan de grens met Helchteren

1996: Minister Baldewijns legt het Westelijk omleidingstracé vast en schrapt het oostelijke.

2001: Agalev (nu Groen) laat een ondertunneling onderzoeken. Vakbonden en werkgevers zijn voorstanders.

2002: Minister Stevaert laat beide opties onderzoeken en beslist voor één lange ondertunneling.

2004: Minister Peeters beslist tot opdeling en 2 kleinere tunnels.

2007: Minister Crevits beslist onder druk van de door de CD&V verloren verkiezingen in Houthalen tot stopzetting van de doortocht en de aanleg van de Westelijke omleiding.

2008: De Vlaamse regering kiest voor het omleidingtracé.

2011: Het GRUP wordt vastgesteld door de Vlaamse overheid. Milieuverenigingen vechten de plannen aan.

2013: De Raad van State vernietigt het GRUP. De voorziene natuurverbinding is een compensatie: foute procedure.

2014: De Vlaamse regering maakt een herwerkt GRUP op voor de omleidingsweg zonder de compensatie.

2015, juni: milieuverenigingen vechten opnieuw het GRUP en het bijhorend plan-MER aan bij de Raad van State.

2017, februari: De Vlaamse regering onderzoekt om de aanleg via de nieuwe procedure van het “complexe project” te realiseren, voor het geval dat het GRUP opnieuw vernietigd zou worden.

2017, 12 mei: De Raad van State vernietigt het GRUP van 2015 en bijhorende plan-MER van 2014. Het belangrijkste argument is dat de Raad erkent dat binnen habitatrichtlijngebieden ook “kleine” afnames van de oppervlakten van de beschermde biotopen waarvoor het gebied als habitatrichtlijngebied is aanwezen, in principe verboden zijn. Dit is een belangrijk precedent voor enkele andere lopende dossiers zoals Closing the Circle the Cirle en Essers.

2020 Momenteel nemen we deel aan gesprekken voor het complex project. Meer info via noordzuidlimburg.be