Laatste stand van zaken Remo

Ondertussen is het Remo-stort  voor (onbepaalde?) tijd gesloten (vanaf 12 juni 2020). De hinder voor de omwonenden is groot, ondanks de ‘smellwell’ van 1 miljoen euro. Ook het ecologische aspect (verlies habitatgebied) is doorslaggevend.

Stedenbouwkundige vergunning:

* 26/01/2017: Vergunning wordt verleend door de Bestendige Deputatie.

* De Limburgse Milieukoepel vecht deze vergunning aan bij de raad van vergunningsbetwistingen.

* Begin 2019: Vergunning wordt vernietigd door de Raad Voor Vergunningsbetwistingen.

* September 2019: De bestendige deputatie verleend tegen het advies van haar eigen administratie een nieuwe vergunning.

* De Limburgse Milieukoepel vecht ook deze vergunning aan bij de raad van vergunningsbetwistingen.

* Eind april 2020: De Bestendige Deputatie trekt haar vergunning in en verleent een nieuwe vergunning.

* De Limburgse Milieukoepel vecht weeral deze vergunning aan bij de raad van vergunningsbetwistingen. en vraagt bij hoogdringendheid de schorsing van deze vergunning aan.

* 08 mei 2020: De Raad Voor Vergunningsbetwistingen schorst de Stedebouwkundige vergunning.

Milieuvergunning:

04 mei 2020  de Raad Van State vernietigt de milieuvergunning verleent in 2017.